Forældrerådet på Solvang FFO er et samarbejdende råd, hvis primære opgave er at understøtte den gode fritidspædagogik for alle børn og børnefællesskaber gennem diverse aktiviteter. 

Forældrerådet er i samarbejde med Solvangskolens skolebestyrelse, et vigtigt organ for FFO’ens virke. Rådet støtter op om og deltager ved traditioner, fester og særlige aktiviteter, såsom 'forældre-kaffe', ansættelser mv.  

Der er valg til forældrerådet én gang om året til det årlige forældremøde, hvor der vælges 5-7 forældrerepræsentanter. Blandt de valgte udpeges en forperson. Herudover vil repræsentanter fra personalet og skolens ledelse være en del af rådet.

Forældrerådet holder 6-8 møder årligt, hvor vi sammen er nysgerrige på det, der rør sig i børnenes verden på Solvang FFO - både ift. de fysiske rammer, men også ift. hverdagspædagogikken med de aktiviteter og arrangementer, som personalet dagligt faciliterer.

 

Del: