Forældreråd - dit barns stemme

Forældrerådet på Solvang FFO er et samarbejdende råd, hvis primære opgave, gennem diverse aktiviteter, er at understøtter den gode fritidspædagogik for alle børn og børnefællesskaber. Forældrerådet er, i samarbejde med Solvangskolens Skolebestyrelse, et vigtigt organ for FFO'ens virke. Rådet støtter op om og deltager ved traditioner, fester og særlige aktiviteter, såsom 'Forældre-kaffe', ansættelser mv.  

Der valg til forældrerådet én gang om året til det årlige forældremøde. Forældrerådet holder ca. 7 møder årligt, hvor vi sammen er nysgerrige på det, der rør sig i børnenes verden på Solvang FFO - både i fht. de fysiske rammer, men også i fht. hverdagspædagogikken med de aktiviteter og arrangementer, som personalet dagligt faciliterer.

Forældrerådet består af:

  • Simon (Formand), far til Augusta 1.b: spoulsen@fleurametz.com
  • Benedicte, mor til Eli 1.b: benedictefehler@hotmail.com
  • Tenna, mor til Konrad 1.b: tennarasmussen2@gmail.com
  • Alan, far til Victoria 0.a: Alannlfc@hotmail.com
  • Lærke, mor til Alma 1.a: laerkejuel@hotmail.com
  • Line, mor til Lukas 0.b: hansonniels@hotmail.com
  • Tuba, mor til Abidin 0.a: Tuba_anik@hotmail.com
  • Mikkel, far til Lauge 1.a og Malthe 3.a: mikkelbojesen@gmail.com
  • Claus (pædagog)
  • Camilla (leder)

 

 

 

Del: