Det siger sig selv, at kompetente lærere og pædagoger er den afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Det vil sige at lærere og pædagoger besidder pædagogisk relationskompetence (evnen til at skabe et godt miljø), har didaktisk ekspertise (evnen til at planlægge undervisning og formidle det faglige stof) og udøver aktiv klasseledelse (evnen til at lede, sætte sig igennem og skabe arbejdsro). Med andre ord er det lærere og pædagoger, som er dygtige ledere i klasserummet, har en god relation til sine elever, har struktur på undervisningen og gode fagdidaktiske kundskaber, der skaber de bedste resultater.

Vi ved fra forskningen, at følgende tegn har afgørende betydning for elevernes læring. Vi er dog bevidste om, at det er lettere sagt end gjort og derfor skal nedenstående ikke læses som en tjekliste, men som tegn og ledetråde, når vi reflekterer, samarbejder, udvikler praksis og sammen står på tæer, så vi lykkes endnu bedre i dag end i går;

  • Klar struktur & indholdsmæssig klarhed: ved eleverne, hvad de skal lære – og hvorfor? Er der en rød tråd?
  • Ægte læretid: Hvor lang tid bruges reelt på det faglige stof?
  • Læringsfremmende arbejdsklima & meningsdannende kommunikation: Er der skabt mulighed for, at alle tør komme til orde, kan deltage aktivt og bringe elevernes forforståelse i spil?
  • Metodemangfoldighed & individuelle hensyn: På hvor mange måder kan de arbejde med dette stof? Hvor mange skift er der i undervisningen? Hvordan sikres, at alle er med og bliver passende udfordret?
  • Transparente præstationsforventninger & intelligent træning: Hvad er et godt stykke elevarbejde? Og ved eleverne det? Hvad skal repeteres?
  • Stimulerende læringsmiljø: Hvad er der gjort for, at de fysiske rammer understøtter læringen?

Herudover er vi inspireret af Hilbert Meyers, Oldenburg Dekalogen og Dansk Clearing-house for Uddannelsesforskning, som har kortlagt en række forhold i grundskolen, der har betydning for elevernes læring. Med afsæt heri har vi sammenfattet ti kendetegn for hvad god undervisning er for os. [LINK]

IMG 0380 (2)
Del: