Allerede i august 1964 stod 12 klasseværelser klar på skolen, og 1-4. klassetrin rykkede ind i de nye bygninger. Både Paltholmskolen og forskolen ved Skolevængets Allé afgav elever til den nye skole. Samtidig blev forskolen, der hidtil bestod af en 1. og en 2. klasse, nedlagt.

Et år senere blev endnu to fløje færdige samt en fløj med faglokaler. Kort før jul 1967 afsluttedes 3. etape med gymnastiksal, hal, osv. Dermed var skolen halvt færdig, og med denne begivenhed markeredes Solvangskolens indvielse.

l august 1969 stod 4. etape klar. Den gav skolekøkken, musiklokale, bibliotek og 10 nye klasselokalerne. Men først i 1970 kunne Solvangskolen, med tilføjelsen af en bygning til børnehaveklasser, betragtes som færdiggjort.

Et øget elevtal og nye pædagogiske tanker førte til, at Solvangskolen i 1976 blev forsynet med endnu en fløj, der blev sammenbygget med den daværende børnehaveklassefløj. Denne del udgør i dag børnemiljøets 0. og 1. klasse.

I 2014 fik skolens konstateret PCB i store dele af bygningsmassen. Det betød at dele af skolen blev revet ned og andre dele gennemgribende saneret.

Skolens nyopførte ungemiljø blev taget i brug ved indgangen til skoleåret 2017/18. Med respekt for den eksisterende arkitektur fremstår Solvangskolen også i dag som en helhed og sammenhængende bygningsmasse - et rart sted at være og lære for de kommende generationer.

Skolen er en tre-sporet skole med ca. 730 elever fra 0-9. klasse, med stor elevsøgning fra eget og de nærliggende skoledistrikter. Skolen er placeret tæt på attraktive idrætsfaciliteter og natur. Til skolen er knyttet en kommunal FFO på egen matrikel og med et fantastiske udearealer stødende op til skolen.

Nedenstående foto viser skolen som den oprindeligt var disponeret inden PCB-ombygningen.

Skolen Sh
Del: