På Solvangskoens basishold består teamet af fire medarbejdere, som hver især har mange års erfaring med to-sprogsundervisning og modtagelse af basiselever (og forældre) i alle aldre og fra hele verden.

Fælles for teamet er at de dækker en bred vifte af fagrækken og alle har dansk som andet-sprog som linjefag. Herudover er der et funktionelt samarbejde med skolens dansk som anden-sprogsvejleder og den kommunale to-sprogs-konsulent, som ligeledes indgår i teamet og varetager ugentlig undervisning i skolens basisrække.

Del: