Sociale traditioner

Hver dag startes med fælles morgensang – en god start på dagen med fokus på samhørighed, glæde og fællesskab – et vigtigt fundament for sprogindlæring. På basisholdet følger vi resten af skolens fælles sociale traditioner. Herudover har vi nogle faste sociale traditioner, som både elever, forældre og lærere støtter op om. Hvert efterår afholdes der fx ”Kulturaften”, hvor hver familie har mad med fra eget hjemland til en fælles buffet.

Faglige traditioner

På basisholdet følger vi resten af skolens fælles faglige traditioner og er ofte på ture rundt om i lokalmiljøet for at eleverne kan lære deres nye Hood at kende. Basisholdene har, ligesom resten af Solvangskolen, omlagteuger og dage hvor der arbejdes intensivt med forskellige faglige emner og tematikker. Det kan fx være børns vilkår i andre lande, FN's verdensmål etc.

Som en del af elevernes progression anvender vi logbog som et middel til træning og udvikling af skriftsproget, samt til at skabe struktur og tryghed i den nye hverdag.

Herudover ”åbner” basisklassen sig op og inviterer alle indenfor til ”Elevernes dag” i april.

 

Del: