Det kan siges meget enkelt; Alle børn skal trives i skolen og Solvangskolen skal være et godt sted at være og lære.

Derfor arbejder vi bevidst med trivsel, samvær, de gode omgangsformer og fællesskabet med henblik på at sikre det gode og hele skoleliv for ALLE. Trivsel er alles ansvar dvs. skolens ledelse, lærere, pædagoger, SSP, ressourcecenter, sundhedsplejerske, psykolog, elever, forældre og skolebestyrelsen.

Som skole har vi forventning om, at man som forældre kan se værdi i og har forståelse for:

  • At børn er forskellige og at der går forskellige børn i klasser.
  • At I taler med jeres barn om at respektere andre
  • At I støtter op omkring, at alle klassens børn skal udvikle sig ud fra hver deres forudsætninger
  • At I taler positivt om jeres barns skole, klasse og kammerater

På samme vis tilstræber vi :

  • At sikre lige deltagelsesmulighed for ALLE elever
  • At inddrage forældre og elever i at udvikle klassens fællesskaber
  • At inddrage viden og forskning, når vi udvikler vores læringsmiljøer og i dialogen med forældre
  • At tale med eleverne om, hvordan vi er forskellige
  • At inddrage og lære eleverne at være opmærksomme på hinanden, så alle i klassen har det godt både fagligt og socialt
  • At inddrage og lære eleverne at hjælpe hinanden i timerne og i frikvarterene

På Solvangskolen vil vi ikke acceptere mobning. Derfor vil vi forebyggende skabe stærke, sociale børne- og voksenfællesskaber, hvor mobningen har svært ved at opstå. Hvis mobning alligevel opstår, vil vi håndtere problemet professionelt med afsæt i handleplanen herfor.

På Solvangskolen ser vi alle børn som unikke og ser derfor forskellighed som en ressource. Vi mener, at faglig og personlig udvikling går hånd i hånd. Vi arbejder derfor for, at alle vore elever trives, lærer og udvikler sig individuelt og i samspil med fællesskabet. Vi lægger vægt på at understøtte og udvikle et inkluderende læringsmiljø jf. den fælles kommunale vision og skolens definition på skolens kerneopgave.

Relevante dokumenter [LINK]

 

IMG 9124
Del: