Solvangskolens tilgang til læring tager afsæt i Furesø Kommunes fælles læringssyn som IKKE skal forstås som en endelig opskrift, men derimod som et fundament og en ramme, der skal give mening i praksis. Herved skal læringssynet fortolkes og forstås, før det kan spejles ift. lokale kulturer. Det er i det lys, at Solvangskolens definition på VORES kerneopgave skal læses.

>> At uddanne og danne fagligt, socialt kompetente og livsduelige mennesker, som en del af et læringsfællesskab og demokratisk samfund, hvor alle sikres deltagelsesmulighed <<

I Furesø skal læring forstås som en relationel proces, der foregår i praksisfællesskaber og i forskellige kontekster. Læring sker, når børn og unge deltager aktivt, opstiller hypoteser, eksperimenterer, forstyrres og innoverer. Læringen bliver forstærket, når den opleves meningsfuld og kobler sig til det, der engagerer barnet og den unge. Herved viser læringen sig som konkrete erkendelser, erfaringer, færdigheder og kompetencer samt evnen til at reflektere over egen læring.

Gennem læring er det målet, at børn og unge udvikler:

  • Faglige kompetencer: At vide og kunne- viden, forståelse og færdigheder dvs. faglige resultater

  • Personlige kompetencer: At ville- motivation, følelser, vilje og engagement dvs. motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed

  • Sociale kompetencer: At gøre - handlekraft, kommunikation og samarbejde dvs. samarbejdsevne, respekt og tolerance

Herved er det essentielt at forstå børns og unges læring, som udtrykt i faglige, personlige og sociale kompetencedimensioner, og der er en ligevægt mellem de tre kompetenceområderne, hvilket afspejles i modellen herunder.

Læringscirklen Beskåret

I Furesø skal vi have fokus på børn og unges progression, hvor feedback og feedforward er integrerede metoder i den professionelles praksis. Herudover er vi på Solvangskolen også optaget af variation, faglighed, differentiering, fordybelse, kreativitet og den legende læring som værende en del af et righoldigt skoleliv, så alle uanset deres forudsætninger og på tværs af sociale skel tilbydes de bedst mulige forudsætninger og et afsæt for et righoldigt liv med uddannelse og dannelse. Det er den enkelte elevs progression, der skal være afsættet for handling med fokus på barnets potentialer og kompetencer. Vi skal have høje ambitioner på alles vegne og tager afsæt i VORES fælles definition på læring, som er formuleret af skolen pædagogiske personale:

>> Elevens lærings- og videnskonstruktion tager afsæt i zonen for nærmeste udvikling og finder sted både alene og i samarbejde med andre via aktiv deltagelse, en alsidig og praksisnær tilgang i undervisningen <<

Vores definition på kerneopgaven og læring SKAL fungere som afsæt og mindset i forhold til vores handlinger, valg og fravalg. Med ovenstående in mente bliver dannelse er det langsigtede mål for læringen, hvilket vi i Furesø forstår ved;

At man som barn og ung aktivt deltager og forankrer værdier og viden i sin egen personlighed. Det skaber retning i forhold til at agere som et hensynsfuldt, kritisk, demokratisk menneske i en global verden.

IMG 9893
Del: