Den daglige kommunikation mellem skole og hjem er yderst vigtig. Denne kommunikation foregår primært via SMS, mellem basislærere og forældre. Basislærerne vil altid være behjælpelige med at forældrene kommer på AULA, men det er ikke et krav, at forældrene selv holder sig opdateret på AULA, da det kræver dansk CPR.nr og NemID.

På basisholdene afholdes der årligt to faste forældremøder, hvor det forventes at elever og forældre deltager.
Skolen sikrer at der altid vil være mulighed for tolkebistand.

På basisholdene arbejder basislærerne med en anderledes elevplan, som ikke er synlig for elever eller forældre på samme måde som resten af skolen. Når basiseleven er klar til at blive fuldt udsluset til egen klasse, ser forældrene elevplanen, som de skal godkende, må videregives til modtagende klasselærer i almenklassen.

Der er flere skolehjemsamtaler på basisholdene end i almenklasserne. Ca. hver 3. måned følger basislærerne op på elevens progression og trivsel, her vil forældrene bliver inviteret til en skolehjemsamtale. Der vil altid være en tolk til stede.

Forventningen til forældrene på Solvangskolen, hvad enten det er på basisholdene eller i almenklasserne, er at man engagerer sig og tager aktiv del i sit barns skolehverdag og deltager i de møder og aktiviteter, som skolen indkalder og inviterer til.

IMG 9710
Del: