Hvad er værd at vide? Et godt spørgsmål og svarene mangfoldige og ofte subjektive. Nedenstående selektion skal derfor på ingen måde læses som et fuldstændigt overblik. Noget er undladt og andet måske glemt– begrænsningens kunst kan være vanskelig. Hvis du som forældre eller andre interesserede tænker…hmmm hvorfor har de ikke skrevet noget om XX, så send os gerne dine inputs og gode forslag. På forhånd tak :)

 • Grundplanstegning

  Solvangskolen er en forholdsvis stor etplansskole, og det kan umiddelbart være svært at finde rundt, hvis man er ny eller ikke lige kan huske hvor ens barns klasselokale ligger, eller skolens sundhedsplejerske holder til.

  Her finder I oversigtskort og grundplanstegning over Solvangsskolen. [LINK]

 • Vikardækning

  Skolen har et fast vikarkorps tilknyttet skolen, som kontaktes ved behov. Skolens ansatte skal ved sygdom ringe til skolens vikardækker inden kl. 07.00. Ved kendt fravær forventes det, at den fraværende medarbejder har udarbejdet et vikarmateriale. Ved sygdom kan dette dog ikke forventes.

  I tilfælde af at der ikke er en lærer/vikar til stede ved undervisningens start kl. 8.00, kan I som forældre altid henvende jer i naboklassen eller på kontoret, så der hurtigt kan findes en løsning. Ved længerevarende sygdom tilstræbes det at finde en vikarløsning, som giver bedst mulig mening og kontinuitet i forhold til undervisningen.

  Det er skolens personaleansvarlige sekretær der står for rekruttering, ansættelser og den daglige vikardækning.

  Når man er ansat som vikar, gennemfører alle et mindre kursus- og uddannelsesmodul her på skolen, så de er bedst muligt klædt på til opgaven som vikar på Solvangskolen. Den første dag som vikar på Solvangskolen, vil altid foregå sammen med en af skolens mere rutinerede vikarer, så den dag vil de være i ”mesterlære”.

  Henover skoleåret afholdes der kvartalsvise møder for vikarkorpset, så vi også på den måde sikrer et godt arbejdsmiljø for skolens vikarkorps.

  Det er særligt vigtigt for os, at man som vikar på Solvangskolen…

  • er fleksibel og mødestabil – ofte vil man som vikar blive ringet op kl. 07.00, hvis der er brug for det den pågældende dag
  • har mod til at undervise og sikre et trygt læringsrum for både store og små elever, hvor det er rart at være og lære
  • kan tilgå opgaven med en vis form for spontankreativitet de dage, hvor der ikke er vikarmateriale til den pågældende time, så de er med til at sikre at der sker læring.
  • tør påtage dig klasseleder opgaven, være tydelig og normskabende
 • Skema

  På Solvangskolen arbejder vi med fleksibel skema bygget op omkring 45 minutters skemabrikker. Vi arbejder med en fleksibel skematilgang, for derigennem at;

  • Sikre variation i løbet af skoleåret ift. indhold, form og metode herunder muligheden for holddeling, faglig fordybelse, fagparallelitet, ekskursioner.
  • Tilgodese samarbejde med Solsikken og årgangspædagogen.
  • Minimere brugen af vikarer ved kendt fravær fx 6. ferieuge.

  Skolens to skemalæggere udarbejder i samarbejde med skolens ledelse et grundskema gældende for hele skoleåret. Grundskemaet danner grundlag og mulighed for de enkelte årgangsteams fleksible tilrettelæggelse af arbejdet efter årsnormen ift. skoleårets fire skemaperioder. Første periode uge 33-41. Anden periode afsluttes efter 100 skoledag. Tredje periode afsluttes (ofte) ved påske. Fjerde periode afsluttes ved sommerferien.

  Generelt vedr. skemalægningen

  • At der i grundskemaet, ud fra et pædagogiske og faglige afsæt, tilstræbes at elever, lærere og pædagogerne får en varieret skole- og arbejdsdag under hensynstagen til lærernes/pædagogernes mulighed for sammenhængende forberedelsestid.
  • At lærer- og fagparallelitet og fagsamarbejde tilgodeses, samt at det gennemsnitlige ugentlige undervisningstimetal fordeles jævnt over året.
  • At der tilstræbes variation i fagenes placering, så samme fag ikke konsekvent er placeret i ydertimerne.
  • At de respektive teams med afsæt i grundskemaet kan afgive særlige periodemæssige og pædagogiskbegrundede ændringer (fx omlagte uger // parallelt lagte timer // mv.) og andre hensyn (6. ferieuge // møder // mv.) til den pågældende skemalæggeren.

  Det betyder, at skemaet kan ændre sig ugentligt. Alle skemaer fremgår via Aula, så hold jer løbende orienteret her.

 • Ringetider og frikvarter

  Skoledagen starter kl. 08.00 og lærerne har pligt til at være i klassen 07.55.

  Det første frikvarter er fra 09.30-09.50.

  Fra kl. 11.20-11.40 er der spisepause efterfulgt af skoledagens andet frikvarter fra kl. 11.40-12.05. Der er altid en lærer/pædagog til stede i spisepausen med eleverne fra 0-6. klasse.

  Eleverne må fra 7. klasse forlade skolen i spisepausen med tilladelse fra forældre.

  Fra kl. 13.35-13.45 er der skoledagens tredje og sidste frikvarter.

  Under "Relevante dokumenter" findes skolens rammer for det gode frikvarter.

 • Gårdvagter

  Alle fra det pædagogiske personale er som en del af deres arbejdstid forpligtet til være gårdvagt. Skolen område er inddelt i gårdvagtszoner. Ved sygdom er den pågældende vikar forpligtet til at tage del i den fælles gårdvagtopgave. Se gårdvagtszoner [LINK]

 • Forsikring

  Som kommunal institution har skolen har ikke tegnet ulykkesforsikring for skolens elever. Derfor er det vigtigt, at man som forældre har tegnet en privat ulykkesforsikring på sit barn.

  Hvis elever medbringer værdigenstande, er det derfor på eget ansvar. Skolen har ikke erstatningspligt ved tyveri eller hærværk.

 • Nyhedsbrev

  Skolen tilstræber at udsende fire nyhedsbreve om skolelivet på Solvangskolen årligt. Heri vil man ofte kunne finde ledelsens og bestyrelsens klumme samt nyt fra de respektive afdelinger og årgange. 

Del: