Solvangskolen ved, kan, vil og gør!

På Solvangskolen tilstræber vi en anerkendende, tillidsfuld og medinddragende tilgang, for derigennem i fællesskab at finde de bedst mulige løsninger og de pædagogiske og didaktiske tiltag, der er nødvendige ift. at møde morgendagens udfordringer og forsat udvikle den lærende organisation.

Vi vil et professionelt læringsmiljø, som er båret af høj faglighed, professionelle læringsfællesskaber og personlige kompetencer. Vi er en organisation, hvor ledelsen har sat tydelige mål, der skaber retning og sikrer kvalitet og at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til de mange forskelligartede opgaver.

Solvangskolen og Solvang FFO skal være en skole og fritidsordning, der kan tiltrække og fastholde de dygtigste lærere og pædagoger, som besidder en stærk pædagogisk relations kompetence, didaktisk ekspertise og tør påtage sig klasseledelsen. En skole med et inspirerende læringsmiljø, hvor hverdagen fylder alle med oplevelser, viden og med en glæde ved at gå i skole og FFO.

Solvangskolen har et stærkt pædagogisk og didaktisk fundament, hvor tillid, anerkendelse og tryghed mellem elever, lærere, pædagoger og forældre skal være til stede for at skabe de bedst forudsætninger både hos børn og voksne for at præstere optimalt og stå på tæer for at kunne gøre det en smule bedre end i går.

Skolens bestyrelse har på den baggrund formuleret skolens visioner:

>> Solvangskolen skal være blandt de bedste folkeskoler i Danmark; nysgerrig, nyskabende og turde gå nye veje for skoleudvikling for derigennem at understøtte alle børn bedst muligt i deres faglige, personlige og sociale kompetencer til et videre liv med uddannelse og dannelse <<

Med andre ord skal Solvangskolen være en attraktiv skole og fritidstilbud, og med visionen in mente tager vi ansvar for, at Solvangskolen og Solvang FFO skal være et trygt sted at være og lære for STORE og små. Herudover har vi ambition om at Solvangskolen skal være:

 • Det naturlige førstevalg for distriktets børn (og forældre)
 • En samlende enhed, hvor alle indgår i et tæt, forpligtende og udviklende samarbejde, så der sikres en helhed og sammenhæng igennem hele læringsdagen fra 7-17 og det samlede skoleforløb.
 • I konstant søgen efter bedre løsninger, og hvor alle gør deres bedste for at blive bedre.
 • En organisation, hvor ledelsen har sat tydelige mål, der skaber retning.

I forlængelse af ovenstående kan du herunder gå på opdagelse i Solvangskolens værdigrundlag.

Vaerdigrundlag Bg2
 • Ambition

  Alle skal have ambitioner på egne og fællesskabets vegne, og vi skal turde sige dem højt. At være ambitiøs ser vi som en styrke i vores stræben efter faglig- og personlig udvikling.

  • Vi stræber efter høj faglighed, professionalisme og variation indenfor alle områder.

  • Vi gør vores bedste og gør os umage, fordi vi vil lære mere.

  • Vi ønsker igennem samarbejde at skabe resultater udover det sædvanlige.

  • Vi tør udtrykke og følge vores drømme.

  • Vi vil et stærkt fællesskab, hvor alle samarbejder, bidrager og tager medansvar.

  • Vi skaber sammen et inspirerende og stærkt læringsmiljø, hvor alle trives.

 • Nysgerrighed

  Vi er nysgerrige på at udforske og lære nyt både socialt og fagligt. Vi er nysgerrige overfor forskelligheder, for at forstå hinanden og verden omkring os og derigennem skaber vi tillid, tolerance og gensidig respekt.

  • Vi er nysgerrige over for ny viden og nye læringsmetoder.

  • Vi er nysgerrige, undersøgende, tør lave fejl og lærer af dem.

  • Vi er nysgerrige efter at indgå i kreative, innovative og varierede fællesskaber for at udvikle os selv og hinanden.

 • Ansvarlighed

  Alle har ansvar for at hjælpe andre med at blive ansvarlige for fællesskaber og venskaber, så Solvangskolen er et trygt sted at være og lære. Alle tager ansvar for sig selv og medansvar for egen læring.

  • Vi opfatter os selv som en del af et demokratisk fællesskab, hvor man lærer at tage medansvar og ejerskab.

  • Vi accepterer og anerkender hinandens forskelligheder og respekterer andres meninger og måder at være på.

  • Vi tager ansvar for andres trivsel, tryghed, drager omsorg og viser hensyn til hinanden.

  • Vi forstår, at man har et ansvar for, at lokale såvel som globale ressourcer bliver anvendt på en fornuftig måde.

 • Glæde

  Glæde er en grundfølelse, der mærkes, når vi trives og lykkes alene og sammen med andre. Når vi griner og har en oplevelse af at være en vigtig del af fællesskabet.

  • Elever, forældre og medarbejdere tilstræber sammen at skabe en varieret skole- og arbejdsdag med humor, læring, leg og lyst som omdrejningspunkt.

  • Medarbejderne får mulighed for at tænke kreativt og være nysgerrige inden for læringsrummets fagdidaktik.

  • Alle, såvel fagligt som socialt, tør fejle og anerkende sine fejl, lære af dem og formår at sige pyt og komme videre.

  • Elever, medarbejdere og forældre oplever sig set, hørt, anerkendt og mødt på en respektfuld måde.

  • Vi har tillid til hinanden og sammen kan glædes over succeser, men også respektfuldt kan være uenige.

Del: