Ude

Solvang FFO har, med vores profil som natur FFO, et stort pædagogisk fokus på uderummet - vores 'vilde' legeplads. Vi ønsker, at alle børn har mulighed for at få adgang til et grønt legemiljø, med stor diversitet og som kan stimulere deres nysgerrighed, eventyrlyst og grovmotoriske færdigheder - det har vi!

Derudover vil vi med vores planlagte pædagogiske aktiviteter i uderummet, give alle børn mulighed for at kende, forstå og udforske den nære natur fx. gennem 'Haver til maver', 'Krible-krable'- værksted, 'Mad på bål', indsamling af æg og pasning af hønsene, 'Kørekort' til vores kaniner mv. Vi mener, at det giver børnene en almen dannelse og forståelse for menneskets samspil med naturen, og hvorfor det er vigtigt at passe og passe på den.

For at understøtte ovenstående har vi en legeplads med pædagogisk velplacerede redskaber (motorikbane, svævebane, trampoliner, boldbane, mooncars, cykler, gynger mv.), samt fastholdt det naturlige legemiljø, såsom træer, buske og høje, der naturligt udfordrer børnene og som samtidig giver rig mulighed for at 'blive væk', lave huler samt se og mærke naturens materialer og opleve årstidernes skiften.

Inde

Vi har med vores nyrenoverede bygning (sommeren 2021) på Solvang FFO, haft mulighed for at indrette et pædagogisk miljø, som kan tilgodese nutidens børns behov for legende læring. Vi er super stolte over at kunne præsentere børnene (og forældrene) for en bred vifte af muligheder, som rummer og udfordrer deres personlige og sociale kompetencer inden for alle læreplanstemaerne - både i fht. de planlagte, men også de selvvalgte aktiviteter.

De forskellige rum giver mulighed for at udvikle forskellige kompetencer;
Vi har:
LEGO-rum - til konstruktion, rummelig forståelse og fordybelse
Værkstedet - til innovation, kreativitet og fantasi
Scenerummet - til udforskning af identitet, forskellighed og mod
Hulerummet - til forhandling, spejling og rolleleg 
Læsehjørnet - til fordybelse (alene/sammen), læselyst og ro
Hønse- og kaninhuset - til ansvarlighed, selvkontrol og omsorg
Puderum - til forestilling, planlægning og forhandling
Spil - til vedholdenhed, tolerance og retfærdighed
Caféen - til hjælpsomhed, initiativ og fællesskab

Se mere under "Liv, lyst, leg og læring".

Velkommen til Solvang FFO
Del: