Ude

På Solvang FFO har vi et stort pædagogisk fokus på uderummet - vores vilde legeplads. Vi ønsker, at alle børn har mulighed for at få adgang til et grønt legemiljø, med stor diversitet og som kan stimulere deres nysgerrighed, eventyrlyst og grovmotoriske færdigheder - det har vi!

Derudover vil vi med vores planlagte pædagogiske aktiviteter i uderummet, give alle børn mulighed for at kende, forstå og udforske den nære natur fx. gennem vores haver til maver, krible-krable- værksted, mad på bål, indsamling af æg og pasning af høns og kaniner. Vi mener, at det giver børnene en almen dannelse og forståelse for menneskets samspil med naturen, og hvorfor det er vigtigt at passe og passe på den.

For at understøtte ovenstående har vi en legeplads med pædagogisk velplacerede redskaber (motorikbane, svævebane, trampoliner, boldbane, mooncars, cykler, gynger mv.).

Vi har desuden fastholdt det naturlige legemiljø, såsom træer, buske og høje, der naturligt udfordrer børnene og som samtidig giver rig mulighed for at 'blive væk', lave huler samt se og mærke naturen og opleve årstidernes skiften.

Inde

Vi har i vores bygninger på Solvang FFO (renoveret 2021) haft mulighed for at indrette et pædagogisk miljø, som kan tilgodese nutidens børns behov for legende læring. Vi er superstolte over at kunne præsentere børnene (og forældrene) for en bred vifte af muligheder, som rummer og udfordrer deres personlige og sociale kompetencer inden for alle læreplanstemaerne - både i fht. de planlagte, men også de selvvalgte aktiviteter. De forskellige rum giver mulighed for at udvikle forskellige kompetencer:

  • LEGO-rum til konstruktion, rummelig forståelse og fordybelse
  • Værkstedet til innovation, kreativitet og fantasi
  • Scenerummet til udforskning af identitet, forskellighed og mod
  • Hulerummet til forhandling, spejling og rolleleg 
  • Læsehjørnet til fordybelse (alene/sammen), læselyst og ro
  • Hønse- og kaninhuset til ansvarlighed, selvkontrol og omsorg
  • Puderum til forestilling, planlægning og forhandling
  • Brætspilsrum til vedholdenhed, tolerance og retfærdighed
  • Solvang Café til hjælpsomhed, fællesskab og den lille sult

Se mere under "Liv, lyst, leg og læring".

Del: